Uncategorised

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone

i.      Blackberry

Fundacja Rodzin Górniczych od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi akcję odpisów 1% podatku na rzecz działalności statutowej - pomocy podopiecznym Fundacji.

KRS 0000127003

Bezpłatny Program do rozliczenia PIT:

Wersja on-line do bezpośredniego użytku:

Wypełnij PITProgram do pobrania:

Wypełnij PIT

Chcąc ułatwić podatnikom rozliczenie rocznych zeznań podatkowych Fundacja co rocznie udostępnia bezpłatny program do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje 1% podatku na cele statutowe Fundacji Rodzin Górniczych lub na wybranych podopiecznych Fundacji.

(Program nie jest fiansowany ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)

EMERYCI / RENCIŚCI, których rozlicza ZUS - wystarczy wypełnić jednostronicowy formularz PIT-OP - dostępny jest on w programie zamieszczonym powyżej lub jako formularz PIT-OP do druku TUTAJ.

Formularz należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.

To tylko chwila, a dla potrzebujących pomocy wielkie wsparcie.


 Barbórkowy Jubileusz - 20 lat Fundacji Rodzin Górniczych” - spotkanie rodzin górniczych-podopiecznych, przyjaciół i darczyńców Fundacji Rodzin Górniczych z okazji 20-lecia działalności.


Fundacja Rodzin Górniczych została założona w 1997 roku. W 2002 roku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek i darowizn przekazywanych przez firmy oraz osoby prywatne oraz odliczeń 1% należnego podatku.

Celem naszej działalności jest materialne wspieranie rodzin górników, w których rodzic pracujący w kopalni poniósł śmierć, został inwalidom górniczym lub z innych przyczyn rodzina górnika żyje w niedostatku lub też znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i poszukuje doraźnego wsparcia ze strony  organizacji pożytku publicznego.

Wspieramy rodziny górnicze zapewniając zapomogi finansowe wdowom i sierotom z rodzin górniczych, a także dzieciom niepełnosprawnym i inwalidom górniczym. Nasza OPP wypłaca również stypendia dla uczących się dzieci z rodzin górniczych zapewniając edukację na właściwym poziomie – w szczególności po utracie rodzica pracującego w kopalni, stwarzając tym samym możliwość wyrównania szans na zdobycie odpowiedniej edukacji. Oprócz stypendiów, Fundacja Rodzin Górniczych wspiera dzieci z rodzin górniczych również poprzez warsztaty wypoczynkowo-edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia poszerzające ich zainteresowania i dające możliwość rozwijania ich.

Pomagamy rodzinom górniczym z niepełnosprawnymi dziećmi fundacja dofinansowuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, operacje i zabiegi oraz rehabilitacje, dzięki czemu dzieci z tych rodzin mają szansę na częściowy lub całkowity powrót do zdrowia.

Nasza organizacja pożytku publicznego wspiera materialnie również wdowy po zmarłych górnikach, często z dziećmi, nie mające możliwości znalezienia zatrudnienia i zapewnienia podstawowych potrzeb swojej rodzinie. Często nie posiadają renty po zmarłym małżonku, nie posiadając jednocześnie wystarczającego wykształcenia wynikającego z zajmowania się domem lub z racji swojego wieku nie mogą zostać zatrudnione. Nasza Fundacja Rodzin Górniczych wspiera je w formie zapomóg.

Nasza Fundacja wspiera finansowo także inwalidów górniczych, który z powodu specyfiki swojej pracy zawodowej doznali poważnego uszczerbku na zdrowiu, uniemożliwiającego im podjęcie innego zatrudnienia. Niepełnosprawni będący ofiarami katastrof górniczych często potrzebują również wsparcia organizacji pożytku publicznego w celu przywrócenia częściowej sprawności (jeśli nie jest możliwa całkowita), dlatego też Fundacja Rodzin Górniczych prowadzi zbiórki pieniędzy oraz zachęca do odpisu 1% podatku w celu zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, przeprowadzenia odpowiednich zabiegów i operacji oraz umożliwienia podjęcia rehabilitacji.

Pamiętaj, że Twój jeden procent przeznaczony na cele naszej organizacji może pomóc powrócić komuś do zdrowia, zdobyć wykształcenie lub utrzymać osieroconą rodzinę po utracie bliskiej osoby.

Wspieramy rodziny górnicze z takich grup, jak: Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Wydobycie S.A., Katowicki Holding Węglowy S.A.

AKTUALNOŚCI

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the website you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.