Bardzo prosimy o pomoc dla Agnieszki Posłuszny (zd. Zarychta), która potrzebuje pilnej operacji WSZCZEPIENIA STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO. Koszt zabiegu wynosi 55 120 zł.

Od momentu rozpoczęcia akcji, czyli w okresie XI-XII 2017r. przekazaliście łączne wsparcie w wysokości 3105,12 zł. Przeprowadzone też zostały trzy zbiórki publiczne podczas Jubileuszowego 25 Górskiego Złazu Górników w Brennej 02.09.2017r. oraz w Sklepie mięso-wędliny Maria Niedojadło, podczas których zebrano łącznie 1.055,31 zł. Środki zbierane były też podczas Akademii Barbórkowej Związku Zawodowego Górników w dniu 15.12.2017r. Dziękujemy darczyńcom.

Łącznie do tej pory na leczenie Agnieszki zebraliśmy 6630,41 zł.

Niestety aby pomóc Agnieszce to jeszcze za mało. Dajcie szansę Agnieszce na życie.

Można też odpisywać 1% podatku ( KRS 0000127003 ) na cel szczegółowy: "LECZENIE AGNIESZKI POSŁUSZNY"


POMÓŻCIE ZEBRAĆ FUNDUSZE

PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611

Tytułem: "LECZENIE AGNIESZKI POSŁUSZNY"


Ulotka A.Posłuszny mala