1% podatku


Fundacja Rodzin Górniczych od 2004 roku jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi akcję odpisów 1% podatku na rzecz działalności statutowej - pomocy podopiecznym Fundacji.

KRS 0000127003

Chcąc ułatwić podatnikom rozliczenie rocznych zeznań podatkowych Fundacja co rocznie udostępnia bezpłatny program do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje 1% podatku na cele statutowe Fundacji Rodzin Górniczych lub na wybranych podopiecznych Fundacji.

Bezpłatny Program do rozliczenia PIT można pobrać:

Program do pobrania: http://www.opp.aid.pl/pobierz.php?v=frg

Wersja on-line do bezpośredniego użytku: https://www.mojpit.pl/_frg

(Program nie jest fiansowany ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych)

Odpis 1% podatku może przekazać każdy podatnik (osoba fizyczna lub prawna) przy wypełnianiu rocznego rozliczenia do Urzędu Skarbowego.

PIT mogą rozliczyć:

- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
- emeryci - pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT otrzymanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Pomoc można przekazać na cele statutowe Fundacji lub na wybranego podopiecznego, któremu przekazane zostaną zebrane środki. Na stronie Fundacji Rodzin Górniczych (www.fundacjafrg.pl) dostępna jest prezentacja podopiecznych, którzy wymagają wsparcia w leczeniu, rehabilitacji czy też sfinansowaniu zabiegów medycznych nie objętych finansowaniem NFZ.

Termin złożenia formularzy PIT we właściwym Urzędzie Skarbowym mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Osoby rozliczające się według formularza PIT-28 rozliczają się w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Wpływy w 2017r. z odpisów 1% podatku za rok 2015 wynosiły 172.361,27 zł.

Wpływy w 2016r. z odpisów 1% podatku za rok 2015 wynosiły 191.352,40 zł.

Wpływy w 2015r. z odpisów 1% podatku za rok 2014 wynosiły 143.861,30 zł.

Wpływy w 2014r. z odpisów 1% podatku za rok 2013 wynosiły 186.756,05 zł.

Wpływy w 2013r. z odpisów 1% podatku za rok 2012 wynosiły 191.593,77 zł.

Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc na rzecz naszych podopiecznych.

KRS 0000127003

film 1

ZOBACZCIE KOMU MOŻECIE PODAROWAĆ SWÓJ 1% PODATKU

Prezentacja podopieczni III