Przyznane zapomogi


2017 ROK

Do końca lipca 2017 roku przyznano 42 zapomogi doraźne na łączną kwotę prawie 61.000 zł. W 2017 roku przekazywanych jest 11 zapomóg socjalnych, których całkowity koszt wynosi prawie 35.000 zł. Wypłacane są też zapomogi ukierunkowane ze środków pochodzących z ukierunkowanych zbiórek pieniężnych i darowizn. Ich wysokość w tym roku na razie wyniosła przeszło 13.000 zł.


2016 ROK

W 2016 udzielono przeszło 350 zapomóg na łączną kwotę prawie 400.000zł.


2015 ROK

W 2015 roku udzielono przeszło 400 zapomóg na łączną kwotę prawie 400.000zł.


2014 ROK

W roku 2014 wypłacono ok. 550 zapomóg na bieżące wydatki i leczenie na łączną kwotę prawie 560 tys. zł.