Fundacja Rodzin Górniczych pomaga już od 20 lat. Jest organizacją pożytku publicznego - Nr KRS 0000127003. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Finansowana jest ze składek, darowizn od firm i osób prywatnych oraz odliczeń 1% należnego podatku.

Dzięki wsparciu i solidarności środowiska górniczego Fundacja mogła rozwinąć zakres udzielanej pomocy. Oprócz wdów i sierot po górnikach, którzy zginęli na kopalniach, obecnie Fundacja wspiera też górników poszkodowanych w wypadkach przy pracy, wymagających specjalistycznego leczenia i rehabilitacji. Pomoc udzielana jest poprzez stypendia dla uczących się dzieci i młodzieży, zapomogi, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji. W zasięgu bezpośredniej pomocy jest około 5 tysięcy osób.

AKTUALNOŚCI